Do
góry
female-ceos-influential-women-business

W tej firmie rodzice pracują 50% godzin, a zachowują pełną pensję!

Działania Philip Morris International (PMI) w Polsce zostały przedstawione w najnowszej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”.

Firma została doceniona między innymi za inicjatywy w obszarze stałego zwiększania liczby kobiet na stanowiskach zarządczych, elastycznego czasu pracy oraz rozwiązań kierowanych do rodziców w ramach programu „Happy Parent”.

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największym przeglądem działań polskich firm z zakresu ich społecznej odpowiedzialności (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. W tegorocznej edycji wyróżniono trzy inicjatywy PMI. W kategorii „Praktyki z zakresu pracy” ujęte zostały dwa działania.

➡ Promocje na laptopy

🔥 Tanie smartfony

➡ Więcej o IQOS

Pierwsze to „stałe zwiększanie liczby kobiet na stanowiskach zarządczych”, które wpisuje się w cel firmy, aby w 2022 r. stanowiły one 40% wszystkich zatrudnionych na tych stanowiskach.

Drugie to program „Happy Parent”, który między innymi umożliwia rodzicom, wracającym do pracy z urlopów rodzicielskich, pracę w wymiarze 50% godzin przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia przez pierwszy miesiąc po powrocie. Natomiast w kategorii „Ład organizacyjny” uwzględniono praktykę dotyczącą „elastycznego czasu pracy”, w ramach, której jedną z możliwości jest skompresowanie roboczego tygodnia do czterech 9-godzinnych oraz jednego 4-godzinnego dnia pracy.

„Wyróżnienie dobrych praktyk PMI stanowi niezależne potwierdzenie wysokich standardów obowiązujących w firmie. Cieszy nas to tym bardziej, iż doceniono kompleksowe rozwiązania, wprowadzone z myślą o potrzebach naszych pracowników. Przykładowo, w ramach programu „Happy Parent”, z jednej strony zachęcamy zarówno panie, jak i panów, do korzystania z urlopów rodzicielskich, a z drugiej niwelujemy ryzyko wystąpienia luki płacowej, która mogłaby się wtedy pojawić. Tym samym, jeśli urlop rodzicielski obejmuje okres ocen pracowniczych i przyznawanych w związku z tym podwyżek, po powrocie do pracy przyznajemy podwyżkę wyrównującą. Wierzymy, że wyznaczając tego typu standardy, możemy również pozytywnie wpłynąć na cały rynek pracy.” – powiedziała Anita Rogalska, Członek Zarządu, Dyrektor Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.


PMI od wielu lat dąży do ciągłego doskonalenia praktyk i procesów HR w celu zapewnienia wszystkim pracownikom równych szans rozwoju, planowania kariery i dostępu do programów szkoleniowych.

PMI jest jedyną firmą w Polsce, która ma na swoim koncie prestiżowy Certyfikat Równych Płac, potwierdzający, że kobiety i mężczyźni wykonujący tę samą pracę, wynagradzani są jednakowo. Jednocześnie ich wkład i wysiłki w działalność biznesową i rozwój firmy cenione są niezależnie od płci.

Rozwój kultury organizacyjnej oraz rozwiązań i inicjatyw HR, opartych na równości szans, wzajemnym szacunku i innowacyjności, jest tak samo ważny jak strategia biznesowa. Stoi za nią największa transformacja, nie tylko w historii PMI, ale również całej branży. Jej celem jest zbudowanie przyszłości bez dymu tytoniowego, w Polsce i na świecie.

➡ Promocje na laptopy

🔥 Tanie smartfony

➡ Więcej o IQOS

Działania firmy w tym zakresie koncentrują się na dostarczaniu dorosłym palaczom, którzy nie chcą zrezygnować z nikotyny, gamy produktów stanowiących lepszą alternatywę w porównaniu do palenia papierosów. Produkty z potencjałem obniżonej szkodliwości (w porównaniu z paleniem papierosów) mogą być satysfakcjonującym zamiennikiem dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Najbardziej zaawansowanym produktem alternatywnym PMI jest IQOS, który podgrzewa tytoń zamiast go spalać. W ofercie produktów bezdymnych PMI są również e-papierosy oraz inne technologie wytwarzające aerozol z nikotyną, w których nie dochodzi do procesu spalania.

Dzwoneczek

Bądź na bieżąco! 

Włączenie powiadomień wiąże się z przekazaniem anonimowych danych zewnętrznemu usługodawcy. Więcej informacji

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wpisane wyżej dane oraz Twój adres IP zostaną przesłane do serwisu Akismet w celu ochrony przed spamem. Więcej informacji

Nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszą osobą, która wyrazi swoją opinię!