Krajowy system cyberbezpieczeństwa zaakceptowany przez rząd

Projekt przyjęty przez rząd zakłada nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Stworzona zostanie bezpieczna sieć telekomunikacyjna do sprawniejszego zgłaszania incydentów, zostaną też ujednolicone same procedury.

Awatar Marta Urbaniak

Utworzone zostaną całe sektory zespołów cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo nastąpi włączenie centrów wymiany informacji i analiz (ISAC) do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Powstanie bezpieczna sieć telekomunikacyjna do zgłaszania incydentów, a sam proces zgłaszania zostanie usprawniony.

Dostawcy oraz twórcy produktów i usług cyfrowych oferowanych podmiotom w kluczowych elementach gospodarki będą sprawdzani pod kątem bezpieczeństwa.

W środę rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który ma zapewnić skuteczną ochronę przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Projekt zakłada m.in. utworzenie sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i włączenie centrów wymiany informacji i analiz (ISAC) do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dzięki czemu zostaną wsparte łańcuchy dostaw niezbędnego sprzętu i oprogramowania za sprawą elektrowni, portów czy przedsiębiorstw kolejowych.

To jak przebiega współpraca w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT), a operacyjnymi centrami bezpieczeństwa (SOC) ma zostać usprawnione.

W ramy krajowego systemu bezpieczeństwa mają wejść przedsiębiorcy komunikacji elektronicznej, aby przesył informacji był szybszy i płynniejszy. Umożliwi to również dostęp do wiedzy zastrzeżonej dla różnych dziedzin, ale również wgląd w stosowane rozwiązania, które się sprawdzają.

Ma zostać uruchomiona bezpieczna sieć telekomunikacyjna, aby w jej zakresie realizować działania obronne, mające na celu obronę państwa oraz bezpieczeństwa społeczności. Pieczę nad tym będą sprawować urzędy i podmioty funkcjonujące na terenie kraju, które są niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej i społecznej.

Premier powoła operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa (OSSB), który to będzie udzielał usługi dla wskazanych podmiotów.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa będzie odpowiedzialny za wydawanie ostrzeżeń o incydentach oraz decyzyjność co do podejmowania kolejnych kroków. Ta sama osoba będzie mogła wydawać rekomendacje w celu usprawnienia systemu i zwiększenia zabezpieczeń.

Dostawcy oraz twórcy produktów i usług cyfrowych, takich jak oprogramowania, sprzęt komputerowy lub usługi telekomunikacyjne możliwe, że będą sprawdzani pod kątem bezpieczeństwa. Kontrolowany będzie oferowany przez nich sprzęt i oprogramowanie.

Projekt ustawy nakłada na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz zgłaszania Krajowemu Centrum Bezpieczeństwa poważnych incydentów.

Przewiduje się również wprowadzenie systemu certyfikacji produktów i usług cyfrowych oraz sankcji administracyjnych i kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy. Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: TVN 24 Biznes
Źródło miniaturki: Pexels

Awatar Marta Urbaniak

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na razie brak komentarzy.
Bądź pierwszą osobą, która wyrazi swoją opinię!
Starsze komentarze Nowsze komentarze


Przeszukaj portal TechnoStrefa.com

Dalsze wyniki

Brak wyników.

Wyszukiwanie obsługiwane przez